Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion

Yn gweithio gyda phobl ifanc rhwng 11-25 ar draws Ceredigion!

Ebost

youth@ceredigion.gov.uk

Cyfeiriad

Ysgol Cwrtnewydd, Cwrtnewydd, Llanybydder, Ceredigion, SA40 9YN

Ffôn

01545 572352

Adborth!

Mae eich sylwadau ac eich adborth yn bwysig i ni

Mae'r profiad yma wedi cynnig mwy o sgiliau a gwybodaeth i fi ar gyfer y dyfodol, y byd gwaith a hunangyflogaeth. Roedd yn brofiad gwych i ehangu'n dealltwriaeth a'n sgiliau! - Preswyl Cyflogadwyedd Allgymorth

Roedd y sesiwn yn ddiddorol iawn ac wedi gwneud i fi ystyried perthynasau mewn ffordd gwahanol - Perthynasau Iach, Cwricwlwm ABCh